Al onze arrangementen zijn privé! Boek uw privé sessie al vanaf €37,50

Home » FAQ » Huisregels / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Maakt u een afspraak bij Aqua Baby Spa dan gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Aqua Baby Spa
Amsterdamsestraatweg 136
3513 AD Utrecht
KvK: 73242950

Aqua baby spa is een wellness centrum dat gezondheidsvoordelen biedt om het immuunsysteem, de gezondheid en de groei van uw baby te verbeteren. Bovendien is het een sociale, leuke en voedende omgeving die ervoor zorgt dat uw baby zich gelukkig, veilig en kalm voelt terwijl hij/zij van onze diensten geniet. In de baby spa kunnen baby’s floaten door middel van hydrotherapie in speciale jacuzzi’s waarbij voor elke baby vers schoon water in gaat. De sessie wordt aangevuld met een babymassage.

Aqua Baby Spa verleend geen medische (baby)massages. De baby spa is toegankelijk voor baby’s vanaf 1 tot en met 8 maanden. Prematuur baby’s en baby’s die al meerdere bezoekjes hebben gebracht aan de Spa kunnen eventueel nog tot ongeveer 10 maanden floaten.


Huisregels

Om uw bezoek aan “Aqua Baby Spa” zo prettig mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk de volgende huisregels in acht te nemen.

 • Om optimaal te genieten van de Baby Spa, vragen wij u om de stilte en rust in acht te nemen. 
 • Het dragen van schoenen is bij Aqua Baby Spa niet toegestaan, u dient dit bij binnenkomst uit te doen. Dit i.v.m veiligheid en hygiëne. 
 • De baby’s zijn verplicht een zwemluier in bad te dragen.
 • Kinderen onder de 16 jaar zijn helaas niet toegestaan, we accepteren slechts twee volwassenen voor elk babybezoek. Wilt u toch meer personen of kinderen meenemen, dan kunt u een privé sessie boeken. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen. 
 • Zelf meegebrachte oliën zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon (bellen) is niet toegestaan. U mag wel foto’s nemen van uw eigen baby. 
 • Storend gedrag, zowel verbaal als non-verbaal, is niet toegestaan. Gasten die zich hier niet aan houden dienen op eerste verzoek van Aqua Baby Spa, na volledige betaling en zonder restitutie, Aqua Baby Spa te verlaten.
 • Aqua Baby Spa houdt zich niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door de gast meegebrachte goederen of waardevolle voorwerpen en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen. 
 • Aqua Baby Spa is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.

De huisregels en aanwijzingen van personeel dienen altijd te worden nageleefd. Gasten die zich hier niet aan houden, worden verzocht “Aqua Baby Spa” te verlaten.

Annuleringsbeleid & no-show

 • Wij vragen u om minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan telefonisch en door middel van een e-mail. Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken.
 • Late annuleringen (minder dan 24 uur) ontvangen geen restitutie of tegoed ook niet in de vorm van een cadeaubon noch is uw aanbetaling overdraagbaar.
 • Wij begrijpen dat het soms niet anders kan, maar late annuleringen zorgen er voor dat anderen op onze wachtlijst niet deel kunnen nemen aan een sessie.
 • Als u meer dan 5 minuten te laat komt, word uw sessie ingekort.
 • U wordt 10 minuten voordat de sessie begint bij ons verwacht.
 • Komt u niet opdagen tijdens uw sessie? Dan wordt dit genoteerd en ontvangt u uw aanbetaling niet terug. Dit geldt ook voor late afmeldingen.

Persoonsgegevens & privacy

 • Mocht er sprake zijn van medicijn gebruik, medische klachten of is uw baby onder behandeling bij een arts of specialist geef dit dan door vóórdat je aan de babymassage van een spa-sessie begint. Overleg dit met de arts of specialist alvorens een sessie of cursus bij Aqua Baby Spa te boeken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uw kind.
 • Aqua Baby Spa is niet aansprakelijk voor ongevallen. Baby’s dienen te allen tijde vergezeld te worden en in de gaten gehouden te worden door de ouders en/of voogd.
 • De klant voorziet Aqua Baby Spa vóór de behandeling van alle gegevens, waarvan Aqua Baby Spa aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 • Aqua Baby Spa neemt de persoonlijke gegevens van klanten op in een geautomatiseerd systeem.
 • Aqua Baby Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens welke van toepassing zijn sinds 25 mei 2018.
 • Aqua Baby Spa verkoopt of verhuurt de gegevens van de klant niet aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.
 • Aqua Baby Spa respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.
 • Aqua Baby Spa stelt uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar.
 • De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.
 • Aqua Baby Spa gebruikt persoonlijke gegevens om de door uw gekozen dienst(en) correct uit te voeren. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klanten bestand welke wordt bewaard in een afgesloten kast. Het bovenstaande privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Aqua Baby Spa. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u hiermee akkoord.


GEBRUIK VAN VERZAMELDE GEGEVENS
Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we enkele persoonsgegevens. Deze worden gebruikt voor het correct toepassen van de bijpassende dienst. De door uw ingevulde gegevens worden veilig opgeslagen op een daarvoor bestemde veilige server van Aqua Baby Spa.

Wij bieden alle klanten van Aqua Baby Spa de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of het verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt. Dit kan bij ons in de spa of per mail info@aquababyspa.nl

DIGITALE COMMUNICATIE
Wanneer u Aqua Baby Spa een e-mail stuurt of een andere vorm van digitale berichten kunnen wij deze bewaren. Dit om de door uw gestelde vragen of verzoeken correct te kunnen verwerken. Voicemails worden na het afhandelen van de vraag direct verwijdert.

WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS
Papieren gegevens worden op alfabetische volgorde in een map bewaard in een afgesloten kast. Wanneer u langer dan 6 maanden onze spa niet meer hebt bezocht vernietigen wij ook deze papieren gegevens door middel van het volledig versnipperen van het papier. Alle gegevens worden enkel ingezien door de dienstdoende medewerker die de benodigde gegevens nodig heeft voor de sessie die op dat moment gaat plaatsvinden.

COOKIES
Maakt u gebruik van de website aquababyspa.nl dan bieden wij u de mogelijkheid akkoord te gaan met onze cookies beleid. Wij verzamelen deze om een beter inzicht te kunnen krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen en kunnen verbeteren. De gegevens worden bijgehouden en opgeslagen op onze veilige server of die van een derde partij. Wij gebruiken deze info om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapportages te kunnen inzien over de website wordt gebruikt of andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit.

COOKIES UITZETTEN
U kunt er ook voor kiezen de cookies uit te zetten of te weigeren. Echter is het mogelijk dat sommige functies op de website minder fungeren.

VERANDERINGEN
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op onze website. Aqua Baby Spa behoudt zich het recht deze aan te passen wanneer mogelijk. Wij adviseren u dan ook om bij elk bezoek de privacyverklaring te raadplegen.

COPYRIGHT
Niets van deze site mag gekopieerd worden. Alle rechten zijn voorbehouden voor Aqua Baby Spa.
Alle foto’s zijn in Aqua Baby Spa zelf gemaakt of wij hebben betaald voor het rechtmatig gebruiken van digitale beelden. Deze mogen niet gekopieerd of opgeslagen of gebruikt worden door andere partijen.

Cadeaubon

Door gebruik te maken van een Aqua Baby Spa cadeaubon aanvaardt u deze cadeaubon voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Aqua Baby Spa uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papieren cadeaubonnen).
 • Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Aqua Baby Spa te worden verstrekt.
 • De cadeaubon kan tot uiterlijk één jaar na uitgifte ingewisseld worden bij Aqua Baby Spa.
 • Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald.
 • De verzendkosten brengt Aqua Baby Spa in eigen rekening. Het is niet mogelijk om met een cadeaubon van Aqua Baby Spa een nieuwe cadeaubon aan te schaffen.
 • Aangezien onze cadeaubonnen een jaar geldig zijn kan het zijn dat Aqua Baby Spa in de loop van het jaar de inhoud en/of de prijs van een arrangement wijzigt. Indien het arrangement duurder is geworden, dan dient de meerprijs te worden bijbetaald op de dag van het bezoek. Echter kan er ook voor worden gekozen om de waarde van de cadeaubon te besteden aan een ander (of goedkoper) arrangement, zodat er niet hoeft worden bijbetaald.
 • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.
 • Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.
 • Deze cadeaubon voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om de cadeaubon voorwaarden telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubon voorwaarden.

Overmacht

 • Aqua Baby Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • Aqua Baby Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
 • Als Aqua Baby Spa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Aqua Baby Spa het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien dit nog niet is gebeurd. De cliënt is verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 • In geval van overmacht zal Aqua Baby Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Betalingen

 • Cadeaubonnen worden online via www.aquababyspa.nl betaald via ideal.
 • Alle betalingen voor de sessies worden gedaan op de dag van het bezoek doormiddel van pin/contant/creditcard.